Tekamül Danışmanlığı

Tekamül Danışmanlığı

Sözlük anlamı olarak Tekamül; olgunluk, olgunlaşma, gelişim ve gelişme demektir.


Spritüel anlamda ise Tekamül, Kolektif bilinç içerisinde seyahat eden ruhun, Öz’e geri dönme sürecinde kademeli olarak gelişmesidir.
Bu süreçte ruhun dünyadaki gayesi gelişmek, tekamül etmek ve en nihayetinde nihai evrensel bilince ulaşmaktır.


İnsan olarak sürekli hareket halindeyiz. Bu hareketlilik ile hücre bazında da enerji oluşturur.
Bedenimizde yer alan nefes, kan, su, vücut ısısı ve tenimiz tüm elementleri ile enerji akışını sağlayan
meridyen enerji akış hattımızdan akan enerji ile bir hareket başlatarak kinetik enerjiye dönüşür.


Ruhun evrimini sağlaması ve enerjimizin morfolojik alanda akışı için ihtiyaç olan tek şey sevgidir.
Şu an ki yaşamımızdan daha önce başlayan bir yaşamımız var aslında.


Bu yaşam, anne karnında geçirdiğimiz o ilk 9 aylık süredir.
Bu zaman dilimi, yaşam öncesi ilk karmalarımızın aktarıldığı dünyaya hazırlanma sürecimizdir.
Amniyon sıvısı içinde yüzerken ilk karmamız oluşur. Ana rahminde başlayan ve doğumumuz sonrası 7 yaşına kadar davranışlarımızdaki duygu durumumuzu belirleyen
ilk karma tohumları.
Rahim yaşamımız ve öncesindeki yumurtanın döllenmesinden doğumun tamamlanmasına kadar bu bir döngüdür.

Cenin doğduğu zaman rahim yaşamı sona erer bir ölüm ve doğum vardır. Dünya yaşamında ölmemiz ile ruhlar aleminde yaşama doğarız ve bu da kainatta yaşama hazırlığın aşamasıdır.


Rahimde dünya yaşamına hazırlanır sistemimiz ve bedene bürünür. Dünyada kainat yaşamına hazırlanır ve ruhu besleriz ve tekamüle bürünürüz. Kainatta Yaradan yaşamına hazırlanır ve yüksek benliğimize kavuşarak tekâmülümüzü tamamlarız.


Tekamül danışmanlığı 20 yaş üstü her yetişkin için uygulanabilir. Psikolojik olarak yeterli, kendi kararlarını kendi alabilen vasiye ihtiyaç duymayan her yetişkin için ön görü

Whatsapp